ดาวน์โหลด FileZilla 3.43.0 โปรแกรม FTP Client & FTP Server

ระบบกำลังตรวจสอบข้อมูลและเริ่มดาวน์โหลดโปรแกรมที่คุณต้องการ
หากระบบอัตโนมัติไม่ทำงาน โปรดคลิกที่นี่เพื่อทำการดาวน์โหลดโปรแกรม...
Advertisement
ดาวน์โหลดโปรแกรม FileZilla - FileZilla เป็นโปรแกรม FTP หรือโปรแกรม File Transfer Protocol ซึ่งใช้ในการรับและส่งข้อมูลระหว่างเซิฟเวอร์กับคอมพิวเตอร์ PC ทั้งนี้เราสามารถแยกโปรแกรม FileZilla ออกได้เป็น 2 ประเภทก็คือ FileZilla Server - เป็นโปรแกรม FileZilla ที่ใช้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่เป็นเซิฟเวอร์ หรือคอมพิวเตอร์ที่เป็น File Server เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปดาวน์โหลดและอัพโหลด (Download/Upload) หรือที่เรียกกันว่า รับ/ส่ง ข้อมูลนั่นเอง ซึ่งตัวโปรแกรม FileZilla Server จะสามารถสร้าง User Account หรือ FTP Account หรืออาจจะ...
Advertisement