การใช้งานโปรแกรม CDBrrunerXP ไรท์หนังแผ่น DVD

จากบทความที่แล้ว เราก็ได้อธิบายถึงวิธีการติดตั้งโปแกรม CDBurnerXP กันไปแล้ว (https://downloaddd.in.th/knowledge/computer/how-to-install-cdburnerxp-software-for-burning-disk) สำหรับบทความนี้ เราจะมาดูวิธีการใช้งานโปรแกรม CDBrrunerXP ไรท์หนังลงแผ่น DVD กันบ้าง โปรแกรม CDBrrunerXP ไม่รองรับการเขียนข้อมูลแบบ VCD จะรองรับการเขียนไฟล์ข้อมูลวีดิโอแบบ DVD เท่านั้น โดยไฟล์ที่สนับสนุนการเขียนก็คือ *.VOB เท่านั้น หากท่านมีไฟล์วีดิโออยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว และอยากจะทำการเขียนข้อมูลหนังลง DVD ด้วยโปรแกรม CDBrrunerXP ก็อาจจะต้องยุ่งยากในการแปลงไฟล์ด้วยโปรแกรมแปลงไฟล์กันซักหน่อย ในที่นี้ เราก็ได้เตรียมไฟล์ไว้ 2 ไฟล์ โดยใช้งานโปรแกรม Format Factory ในการแปลงไฟล์ MP4 ไปเป็น VOB สำหรับไว้ไรท์ลง DVD นั่นเอง ขั้นตอนที่ 1 : เปิดโปรแกรม CDBrrunerXP ขึ้นมา และเลือก DVD   ขั้นตอนที่ 2 : เลือกไฟล์ VOB จากโฟเดอร์ (VIDEO_TS Folder)    …

email