การ์ดจอ หน่วยประมวลผลแสดงผลภาพหน้าจอ

ATI and Nvidia

การ์ดจอ มีเชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างเยอะ ยกตัวอย่างเช่น Video Card, Display Card, Graphic Adapter, Graphics Card, Video Card, Video Board, Video Display Board, Display Adapter, Video Adapter, etc. แต่ในที่นี้เราจะขอใช้คำว่า Graphics Card (กราฟฟิคการ์ด) ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่จะเรียกใช้งานแบบไหน แต่โดยส่วนมากแล้วจะเข้าในกันว่าเป็นฮาร์ดแวร์ที่เอาไว้ใช้ประมวลผลทางด้าน Graphic เพื่อที่จะแสดงผลออกทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้เราได้เห็น หากจะต้องแบ่งการ์ดจอออกเป็นแต่ละประเภท ก็คงแบ่งได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งเราจะยกตัวอย่างการแบ่งการ์ดจอได้ดังนี้ แบ่งตามลักษณะของฮาร์ดแวร์ แบ่งตามบริษัทผู้ผลิต แบ่งตามลักษณะของการใช้งาน ประเภทของการ์ดจอตามลักษณะของฮาร์ดแวร์ เราสามารถแบ่งการ์ดจอให้อยู่ในรูปแบบลัษณะของฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานได้ 2 ประเภทดังนี้ การ์ดจอออนบอร์ด (On-Board) – คือการ์ดจอที่ถูกติดตั้งมาบนแผงวงจร Mainboard (เมนบอร์ด) โดยจะเป็นแผงวงจรเดียวกับ Mainboard ไม่สามารถถอดออกได้ และไม่สามารถอัพเกรดได้ การ์ดจอแยก (Out-Board) – คือการ์ดจอลักษณะเป็นการแยกจาก Mainboard…

email