2 ประเภทของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์คืออะไร?

ซอฟต์แวร์ประยุกต์

บทความนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องของ “ซอฟต์แวร์” แบบเน้นๆ ซึ่งเราได้เขียนอธิบายไปเบื้องต้นแล้วว่าซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า และมันก็เป็นอีกสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือเป็นส่วนที่จะขับเคลื่อนฮาร์ดแวร์ให้ทำงานตามที่ซอฟต์แวร์สร้างขึ้น ยกตัวอย่างเช่น สั่งให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลว่าผลลัพท์ของ 1000 * 5 จะได้เท่าไร? เป็นต้น ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ซอฟต์แวร์ระบบ – เป็นซอฟต์แวร์หลักที่เราไม่สามารถแก้ไขหรือจัดการอะไรได้เลย เป็นซอฟต์แวร์ส่วนที่ผูพัฒนาระบบแทรกเข้ามาในระบบ หรือในหน่วยความจำที่เราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ และเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการขับเคลื่อนระบบคอมพิวเตอร์ไปข้างหน้าได้ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ – เป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นจากโปรแกรมเมอร์ หรือการเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานกับซอฟต์แวร์ระบบได้ ยกตัวอย่างเช่น โปรแกรม Firefox เป็นต้น หมายเหตุ: สิ่งที่เราสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมมาใช้งานได้ทั่วๆไป หรือว่าโปรแกรมที่เราพบเห็นได้ทั่วไปนั้น เหล่านี้เรียกว่าซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้วยกันทั้งสิ้น emailprint

email