iOS ปิดโหมด Spotlight

iOS Spotlight

Spotlight จะช่วยค้นหาทุกอย่างที่ถูกเก็บไว้ในเครื่อง ยิ่งเรามีของใหม่เยอะเท่าไหร่ก็จะมีการทำงานมากขึ้น และก็กินแบตเตอรี่มากขึ้นด้วย วิธีการปิด: ไปที่ Settings (ตั้งค่า) -> General (ทั่วไป) -> Spotlight Search (ค้นหาโดย Spotlight) เลือกปิดตัวที่ไม่จำเป็นไป หากอันไหนที่ต้องใช้ก็ควรเปิดไว้ เช่น รายชื่อ เป็นต้น รูปประกอบ: emailprint

email