RAM (แรม) หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์

RAM

RAM (ภาษาไทย: แรม) คือหน่วยความจำหลัก (Memory) ของระบบคอมพิวเตอร์ มีความเร็วสูงมากๆในการรับส่งข้อมูล หน้าที่หลักๆมีอยู่ด้วยกัน 2 ประการนั่นคือ เก็บคำสั่งที่คอมพิวเตอร์ทำงานบ่อยๆหรือต้องใช้ประมวลผลบ่อยๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ (รูปแบบการเก็บขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน) รับส่งข้อมูลระหว่าง Central Processing Unit (CPU) และ Hard Disk (ฮาร์ดดิสก์) ซึ่งจะช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับความเร็ว Bus ของหน่วยความจำ RAM และช่องทางการรับส่งข้อมูล (Multi-Channel Memory) เทคโนโลยี Muiti-Channel Memory เทคโนโลยี RAM ก็ถูกพัฒนาตามฮาร์ดแวร์ชนิดอื่นๆมาเรื่อยๆ และมันก็มีวิวัฒนาการของการนำเอา RAM หลายๆตัวมาทำงานร่วมกัน และในปัจจุบันนี้หน่วยความจำก็จะเป็น DDR3 กันซะหมดแล้ว แต่สิ่งที่จะทำให้ RAM ทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นก็คือเทคโนโลยี Multi-Channel Memory ที่เราจะกล่าวต่อไปนี้ เทคโนโลยี Ram Channel คือการนำเอา RAM ชนิดเดียวกัน ความเร็วเท่ากัน ขนาดความจำเท่ากัน…

email