ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) หน่วยเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์

HDD vs SSD

Hard Disk (ฮาร์ดดิสก์) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ระบบปฏิบัติการ โปรแกรม (ซอฟต์แวร์) และไฟล์ข้อมูลต่างๆ ซึ่งจะถูกเก็บไว้ถาวรไม่หายไปเหมือนกับ Ram เมื่อมีการปิดคอมพิวเตอร์หรือไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์แล้ว แต่ข้อมูลที่เราบันทึกไว้จะอยู่ในฮาร์ดดิสก์และไม่ถูกลบเหมือนกันกับแรม ในอดีตฮาร์ดดิสก์ถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบก็คือแบบ IDE (ฮาร์ดดิสก์แบบที่ใช้สายแพเป็นสายไฟจำนวนมากๆ) และ SATA แต่ปัจจุบันฮาร์ดดิสก์มีแต่แบบ SATA เท่านั้น (SATA, SATA 2, SATA 3 และอาจจะมี SATA 4 เกิดขึ้นในอนาคตก็เป็นได้) แต่ที่แปลกกว่านั้น เราสามารถที่จะแบ่งฮาร์ดดิสก์ออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะและรูปแบบการผลิตนั่นคือ Solid-State Drive (SSD) – ฮาร์ดดิสก์ที่มีลักษณะการเก็บข้อมูลในรูปแบบใหม่ล่าสุดในปัจจุบัน มีการเก็บข้อมูลลงระบบแผงวงจร ซึ่งจะต่างจากฮาร์ดดิกส์แบบแต่ก่อน ที่จะต้องใช้จานหมุนเป็นการเก็บข้อมูล ฮาร์ดดิสก์ชนิด SSD จะไม่มีการเคลื่อนไหว มีขนาดเล็กและเบา มีความเร็วสูงกว่าฮาร์ดดิสก์ทั่วไปถึง 100 เท่า การเข้าถึงข้อมูลแบบ Random สามารถทำงาได้ดี เพราะไม่ต้องรอหัวอ่านเลื่อนมายังตำแหน่งที่มีข้อมูลอยู่ และความสามารถมากมายอีกเยอะ…

email