เจาะลึก Free Trial (ทดลองใช้)

Free Trial

Free Trial (ทดลองใช้) โปรแกรมอีก 1 ประเภทที่เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่เราสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมมาใช้งานได้แบบฟรีๆ แต่มีข้อแม้ว่าในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น ด้วยเหตุผลที่ว่าซอฟต์แวร์ที่ให้ทดลองใช้งานนั้นเป็นเพียงซอฟต์แวร์ที่ให้เราใช้งานในระยะเวลาที่กำหนด หากเลยระยะเวลาที่ผู้พัฒนากำหนดจะไม่สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมได้ จะต้องสั่งซื้อโปรแกรมหรือใบอนุญาติซอฟต์แวร์ (License) มาใช้งานเท่านั้น อาจจะเป็นในลักษณะของการใส่ License Code เพื่อทำการ Active ซอฟต์แวร์นั้นๆ เพื่อให้ใช้งานซอฟต์แวร์ต่อได้ ยกตัวอย่างโปรแกรมที่ใกล้เคียงที่สุดสำหรับซอฟต์แวร์ที่เอาไว้ทดสอบใช้งานก็คือ Internet Download Manager (IDM) ที่เปิดให้ใช้งานโปรแกรมช่วยโหลดแบบฟรีๆในระยะเวลา 30 วัน ข้อสังเกตุของโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ประเภท Free Trial นั้นจะเป็นในลักษณะของการใช้งานทรัพยากรซอฟต์แวร์เหมือนกับเวอร์ชั่นจริงๆ หรือเหมือนกับเวอร์ชั่นที่ซื้อขาย เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ ประทับใจ หากต้องการใช้งานออฟชั่นความสามารถดั่งกล่าวก็จะได้ตัดสินใจซื้อมาใช้งานได้อย่างไม่มีข้อลังเลใจอะไรทั้งสิ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นหากคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมแบบ Free Trial ไปแล้วและหมดอายุการใช้งานสำหรับทดลองใช้งานแล้ว จะไม่สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์นี้อีกครั้งเพื่อใช้ทดลองใช้งานได้ (นอกจากการกำหนดซอฟต์แวร์แบบหมดจด หรือการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เท่านั้น) emailprint

email