การถอนการติดตั้งโปรแกรมด้วยโปรแกรม Advanced Uninstaller PRO

Advanced Uninstaller PRO

Advanced Uninstaller PRO โปรแกรมสำหรับถอดถอนการติดตั้งโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ของเราแบบหมดจด ถอดถอนโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ด้วยขั้นสูง สามารถ Scan ค่าต่างๆหลังจากถอดถอนการติดตั้งโปรแกรมได้ด้วย หลังจากบทความที่แล้ว เราได้ทำการรีวิว Speccy ไปแล้ว เราก็เลยถือโอกาสจะทดสอบใช้งานโปรแกรม Advanced Uninstaller PRO ในการถอดถอนการติดตั้ง Speccy ให้ดูเป็นตัวอย่างกันเลย มาดูขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Advanced Uninstaller PRO ขั้นตอนที่ 1 : เปิดโปรแกรม Advanced Uninstaller PRO ขึ้นมา ท่านจะได้ภาพตัวอย่างดังรูป   ขั้นตอนที่ 2 : เลือก “General Tools”   ขั้นตอนที่ 3 : เลือก “Uninstall Programs” เพื่อดูรายการโปรแกรมที่ถูกติดตั้งในคอมพิวเตอร์   ขั้นตอนที่ 4 : เลือกโปรแกรมที่จะถอนการติดตั้ง ในที่นี้เราจะทดสอบด้วยโปรแกรม Speccy ตามที่ได้บอกไว้แล้ว   ขั้นตอนที่ 5 : ดับเบิลคลิกที่โปรแกรมที่เราเลือก…

email