Privacy of Downloaddd.in.th

ในระบบการใช้บริการโหลดโปรแกรมจากทางเรา เรามีนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy) ดังต่อไปนี้

  • เราไม่มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของแต่ละผู้ใช้งาน
  • เราไม่มีการเรียกใช้ Cookie เพื่อฝังข้อมูลต่างๆลงบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน
  • เราไม่เปิดเผยข้อมูลสมาชิก ผู้เขียน ผู้อ่านข่าว ดาวน์โหลดโปรแกรม และข้อมูลการเข้าใช้งาน ยกเว้นในกรณีการขอใบเสนอราคาจากทางบริษัท ห้างร้าน ที่ต้องการทราบจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา แต่ต้องทำให้ถูกต้องตามขั้นตอนเท่านั้น

สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ Downloaddd.IN.TH สามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้อย่างมีความมั่นใจและปลอดภัย มีความเป็นส่วนตัวตามระบบที่เราวางไว้ให้ใช้งาน