Terms Of Service (TOS)

เว็บไซต์ “DownloadDD.IN.TH (ดาวน์โหลดดีๆ ประเทศไทย)” ผู้เผยแพร่ให้โหลดโปรแกรมฟรี มีข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการเว็บไซต์ของเราดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดดีๆ (Downloaddd.in.th)

ดาวน์โหลดดีๆ ประเทศไทย (Downloaddd.in.th)

 1. ผู้ใช้งานทุกๆท่านถือว่าเป็น “ผู้ใช้บริการ” ที่สามารถใช้บริการของเราได้ฟรี โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทางเราเผยแพร่ต่อที่สารธารณะแห่งนี้
 2. ผู้ให้บริการทุกๆท่านโปรดทราบว่า ทางเว็บไซต์ของเราเป็นแหล่งที่เผยแพร่ “โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software)” ที่ทางเจ้าของตัวจริงพัฒนาขึ้น เราไม่ได้พัฒนาโปรแกรมเหล่านี้ด้วยตัวเอง และข้อมูลที่เรานำมาเผยแพร่นั้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะระบุรายละเอียดชื่อผู้พัฒนาโปรแกรมอย่างชัดเจน รวมถึงระบุเว็บไซต์ของผู้พัฒนา (หากมี) ให้ผู้ใช้บริการทราบ
 3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เราเป็นตัวกลางในการเผยแพร่ แบ่งออกหลายประเภทดังนี้
  1. โปรแกรมฟรีแวร์ (Freeware) – สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมไปใช้งานได้ฟรีโดยไม่มีข้อผูกมัด
  2. โปรแกรมโอเพ่นซอร์ส (Open Source) – คล้ายๆกับโปรแกรม Freeware และสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีๆ และสามารถเข้าไปพัฒนาได้ภายใต้ข้อกำหนด GNU, GPL และ BSD
  3. โปรแกรมทดลองใช้งาน (Free Trial) – สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมไปทดลองใช้งานได้ฟรีตามระยะเวลาที่ผู้พัฒนาโปรแกรมกำหนด
  4. โปรแกรมแชร์แวร์ (Shareware) – สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้บางคุณสมบัติเท่านั้น หากต้องการใช้ความสามารถทั้งหมดจะเสียเงินซื้อใบอนุญาติ
  5. โปรแกรมที่อยู่ในการพัฒนา (Beta & Dev) – เป็นเวอร์ชั่นสำหรับออกมาเพื่อทดลองใช้งานเท่านั้น เพื่อหาข้อผิดพลาด (Bug) และทำการแก้ไขและจะออกเป็นเวอร์ชั่นเต็มต่อไป
 4. เว็บไซต์ของเราไม่รับผิดชอบในกรณีใดๆทั้งสิ้น ดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์ของเราไปแล้วมีข้อผิดพลาด หรือไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน หรือว่ามีผลเสียใดๆทั้งสิ้น ผู้ใช้บริการควรจะพิจารณาถึงความเป็นจริงในการโหลดโปรแกรมทุกๆครั้ง
 5. เว็บไซต์ของเราขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความของเราไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ใดๆก็ตาม โปรดทำลิงก์กลับมายังบทความนั้นๆด้วยทุกครั้ง หากไม่ทำเราจะถือว่าท่านละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา หากเว็บไซต์ของท่านไม่มีข้อมูลการติดต่อเพื่อแจ้งให้ลบบทความของเราออกจากเว็บไซต์ เราจะถือว่าได้ทำการแจ้งลบข้อมูลแล้ว และจะทำการดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป
 6. หากต้องการติดต่อกับทางเรา สามารถคลิกที่ “ติดต่อเรา” เพื่อส่งข้อความติดต่อได้
 7. หากต้องการติดต่อลงโฆษณากับเว็บไซต์ของเรา สามารถติดต่อเราลงโฆษณาได้ที่ “ติดต่อลงโฆษณา”
 8. ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ของเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ทุกๆครั้งที่ผู้ใช้งานเข้ามาใช้บริการของเราโปรดเข้ามาทบทวนข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานของเราทุกครั้ง