iOS ปิดโหมด Spotlight

iOS Spotlight

Spotlight จะช่วยค้นหาทุกอย่างที่ถูกเก็บไว้ในเครื่อง ยิ่งเรามีของใหม่เยอะเท่าไหร่ก็จะมีการทำงานมากขึ้น และก็กินแบตเตอรี่มากขึ้นด้วย วิธีการปิด: ไปที่ Settings (ตั้งค่า) -> General (ทั่วไป) -> Spotlight Search (ค้นหาโดย Spotlight) เลือกปิดตัวที่ไม่จำเป็นไป หากอันไหนที่ต้องใช้ก็ควรเปิดไว้ เช่น รายชื่อ เป็นต้น รูปประกอบ: emailprint

email

iOS ปิด Location Services บางแอพที่ไม่จำเป็นต้องใช้งาน

iOS Location Services

Location services (บริการหาที่ตั้ง) เป็นบริการหาที่ตั้งโดยจะใช้ข้อมูล GPS ร่วมกับฐานข้อมูลเก็บแหล่งความหนาแน่นที่ตั้งของฮอตสปอตแบบ WiFi และที่ตั้งของเสาสูงส่งสัญญาณเพื่อกำหนดที่ตั้งของคุณโดยประมาณ ควรเลือกปิดแอพบางอย่างที่ไม่จำเป็นอย่างแอพที่เกี่ยวกับ Social Network หรือแอพแชททั้งหลาย แต่ไม่ควรปิดแอพ Maps (แผนที่) จะเป็น Google Maps หรือ Apple Maps ก็ได้ เพราะ GPS จำเป็นในการใช้งาน วิธีการปิด: ไปที่ Settings (ตั้งค่า) -> Privacy (ความเป็นส่วนตัว) -> Location Services (บริการหาที่ตั้ง) เลือกปิดแอพ เพื่อความประหยัดแบตอีกขั้น ก็สามารถเข้าไปที่ System Services (บริการของระบบ) ซึ่งอยู่ด้านล่างแอพที่เลือกปิดไปจาก Location Services จากนั้นก็เลือกปิดบริการที่ไม่จำเป็นอย่าง Based iAds (iAds ตามที่ตั้ง), นิยมใช้ใกล้ฉัน เป็นต้น รูปประกอบ:

iOS ปิดโหมด Automatic Updates

iOS Automatic Updates

Automatic Updates เป็นโหมดที่ช่วยในการดาวน์โหลดรายการแอพที่ซื้อใหม่ รวมทั้งรายการฟรีที่ซื้อจากอุปกรณ์อื่นอย่างอัตโนมัติ เป็นการสิ้นเปลืองแบตมากเลยทีเดียว นอกจากนั้นยังสิ้นเปลืองปริมาณการรับส่งข้อมูลระหว่างเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอีกด้วย แม้จะสะดวกมากก็ตามเราควรเปิดเมื่อต้องการใช้งานจริงๆ เมื่อไม่ได้ใช้ก็ควรจะปิดไว้ วิธีการปิด: ไปที่ Settings (ตั้งค่า) -> iTunes and Apple Store (iTunes และ Apple Store) -> ปิดการทำงาน Automatic downloads (รายการดาวน์โหลดอัตโนมัติ) โดยปิดทั้ง เพลง, App, รายการอัปเดต รูปประกอบ:

iOS ปิดการทำงาน Background App Refresh ที่ทำงานแบบเบื้องหลัง

iOS Background App Refresh

Background App Refresh หมายถึง การอนุญาตแอพให้ดึงข้อมูลเนื้อหาใหม่ขณะที่ใช้ WiFi หรือเซลลูลาร์อยู่ หรือก็คือการรีเฟรชตัวเองอัตโนมัติเพื่ออัพเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลา แม้เราจะไม่ได้เปิดแอพนั้นใช้งานก็ตาม เพื่อเป็นการประหยัดแบตเตอรี่เราต้องปิดโหมดนี้ไว้ซะ วิธีการปิด: ไปที่ Settings (ตั้งค่า) -> General (ทั่วไป) -> Background App Refresh (ดึงข้อมูลใหม่อยู่เบื้องหลัง) เลื่อนปิดการใช้งานโหมดนี้ไป รูปประกอบ: หมายเหตุ: เลือกปิดทั้งหมด หรือจะเลือกปิดเฉพาะบางแอพก็ได้นะ